Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka PDF Drukuj

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi świeckich, którzy we współpracy z hierarchią kościelną realizują misję apostolską Kościoła. Jesteśmy w Akcji Katolickiej, bo sam Papież Jan Paweł II powiedział: „dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jak dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele Akcja Katolicka”.

W Akcji Katolickiej korzystamy z różnych sposobów formacji ( rekolekcje, sesje, spotkania formacyjne), które pozwalają nam pogłębiać nasze życie religijne, moralne i intelektualne oraz przezwyciężać wiele dylematów, które pojawiają się we współczesnym świecie. Akcja Katolicka zajmuje stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, przenika wartościami ewangelicznymi w życie społeczne.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w BB Aleksandrowicach działa od 1996 roku, a formalnie został powołany z dniem 4 października 1997 r. dekretem ks. bp. Tadeusza Rakoczego. Kierunki działania to: formacja wewnętrzna, działalność społeczno-kulturalna. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej systematycznie organizuje pielgrzymki, rajdy, półkolonie dla dzieci i inne przedsięwzięcia zapraszając do udziału wszystkich parafian.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Akcji Katolickiej. Tu pogłębisz swoją wiarę, tu znajdziesz życzliwych ludzi, tu możesz wykorzystać swoje umiejętności, tu będziesz we wspólnocie.

Staż kandydacki trwa rok. Przyjdź! Zobacz! Zorientuj się!
Spotkania co miesiąc, po wieczornej Mszy św. w salce Domu Katechetycznego.

Więcej…
 
Żywy Różaniec PDF Drukuj

„Modlitwa różańcowa niezliczonej liczby
wiernych tworzy niezwyciężoną moc duchową
w walce o pokój na całym świecie.”

Żywy różaniec jest wspólnotą modlitewną, która modlitwą i ofiarą ogarnia cały Kościół i jego pasterzy Ojca św., biskupów, kapłanów. Modlimy się każdego dnia w intencjach misyjnych na dany miesiąc wyznaczonych.
Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii istnieje od 1977r. a założycielką była śp. Apolonia Polak – pierwsza zelatorka. Obecnie do Różańca należy 261 członków (13 Róż ).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. za zmarłych członków Róż Różańcowych. Od maja do września 5 pierwszych sobót poświęconych jest intencjom wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i obelgi o co prosiła Matka Boża w Fatimie.

Do wspólnoty może należeć każdy, kto żyje zgodnie z zasadami Ewangelii i pragnie być czcicielem Matki Bożej. Zapraszamy serdecznie mężczyzn i kobiety, dzieci i młodzież do wielkiej modlitwy na miarę potrzeb współczesnego świata.

Więcej…
 
Ministranci PDF Drukuj

W naszej Parafii od początku Jej istnienia, posługę liturgiczną sprawują ministranci. Każdy ministrant służy przy ołtarzu na Mszy Świętej  2 razy w tygodniu i 1 raz w niedzielę. Zapraszamy chłopców po I Komunii Świętej chętnych do służby Bożej.

Opiekun:
ks. Mariusz Kiszczak

Spotkania:
sobota, godz. 915 salka nr 5 Domu Katechetycznego.

Więcej...

 
Chór Parafialny INWENCJA PDF Drukuj

Chór INWENCJAZałożycielem chóru jest Dyrygent Adam Utmańczyk, który zarazem pełni funkcję organisty i kantora w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej.

Pierwsza próba odbyła się 4 września 2008 roku, a już po dziesięciu dniach Chór wystąpił na Mszy św., z okazji imienin ks. proboszcza Stanisława Wawrzyńczyka.

W chwili obecnej w Chórze śpiewa około 20 osób. Swoim śpiewem INWENCJA uświetnia uroczystości kościelne. Również śluby, pogrzeby oraz inne okazje (jubileusze itp.) również po za parafią – w sprawie zaproszenia chóru prosimy kontaktować się z organistą.

Pilnie poszukiwane osoby lubiące śpiewać (szczególnie panowie) - zapraszamy - próby w każdy czwartek o godz. 1915 w kaplicy Parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej. Więcej na www.inwencja.strefa.pl

 

Opiekun: Ks. Stanisław Wawrzyńczyk

 
Biblioteka Parafialna PDF Drukuj

Biblioteka Parafialna zaprasza i oferuje:
Literaturę religijną, piękną i beletrystykę, historyczną i geograficzną filozofię i wiele innych.
18 000 egzemplarzy Wiedzy i Piękna czeka na Ciebie !

Przyjdź:
Niedziela - godz.: 830 - 1200
Środa - godz.: 1600 - 1800